Teologia moralna dla moralności narodu jako normy dla Kościoła katolickiego

Kościół Katolicki uznaje tylko kopulacji, zabrania księżom się żenić, ale pozwala cudzołóstwo z kobietami społeczności, zapobiega wypowiedzenie i przewodniki dla krzywoprzysięstwa…

Grassmann, Robert: Auszüge aus den von den Päpsten Pius IX. und Leo XIII. ex cathedra als Norm für die römisch-katholische Kirche sanktionierten Moraltheologie des Heiligen Dr. Alphonsus Maria de Liguori und die furchtbare Gefahr dieser Moraltheologie für die Sittlichkeit der Völker, als Manuskript gedruckt für Staatsmänner, Richter, Offiziere, DUCHOWNY, Lehrer und Familienväter, 39. Ed, Szczecin, 1900 (Wersja online der BSB München – Digitalizacja na żądanie, Podpis: 81.82957)

Komentarze są zamknięte.