Posty oznaczone ‘ von Luxemburg

Rodowody Samuel Lenz

Stammtafeln-Lentz

Z treści: Królów i cesarzy we Włoszech w dziewiątym i dodaje Séculis królów i cesarzy we Włoszech od X. Seculo Marggrafen z Jurea rzymskie dziwki-rodzina Karolingów cesarzy XI. Seculi cesarze i książęta Saxon Fränckischen cesarza hrabiego Supplingenburg Jurze cesarza, hrabiów Rheinfelden and Men Turyngia Luxe źródłowego TPF: Wiosna, Samuel: Samuel Lentzens Księcia pozasądowego Cöthenschen- und Weimarischen Regierungs-Raths Stamm-Tafeln aus dessen Historisch-Genealogischen Untersuchungen entworfen so viel derselben zur Reichs-Historie dienlich und  [...]Historia hrabiów i panów Moers

Schloss-Moers

Pierwszy posiadanie panów do Moers nie było znaczące. Była Hrabia i Pan Baerl, Lords of Asberg, Homberg i wielu zagranicznych własnościowe mieliśmy tutaj, welches die Grafen von Moers nach und nach durch Kauf, Przydzielony do małżeństwa i dziedziczenia są. Życie hrabiego Teodoryka II. zbiega się z życia i rządów hrabiego Rudolfa z Habsburga, na 30. Wrzesień 1273 do Frankfurtu i dalej do wybranego króla 24. Oktober desselben Jahres von Erzbischof Engelbrecht in Aachen gekrönt  [...]