All posts tagged: Adres Reich

0016

Genealogical Imperium- i Manual State

Niezależnych i suwerennych państw dziedzicznych (monarchistyczny) orzekając domy i orzeczenia w poszczególnych terytoriach Rzeszy elektora, Książąt i hrabiów. Duchowych elektorów i książąt, seat i głosowanie na sejmie miał. Hrabiów, mieli udział w Królestwie, jak liczy macierzystych i bez jego udziału…. Neues […]