Posts Tagged ‘ Napiersky ’

Historiske kilder for historie Livand, Estland og Kurland

I høymiddelalderen, begynte undertrykkelsen av de baltiske land av Knights siden begynnelsen av 13. Første århundre av Riga (Livonian Bestill) fra 1226 auch von Kulm im heutigen Polen ins Baltikum vordrangen und bis um 1300 kunne bringe store områder under deres kontroll. Som "tysk-baltisk" er den tidligere ledelsen av de tysktalende provinsene i Livonia, Estland og Kurland referert. Nedenfor har jeg listet opp bøker, som omhandler utelukkende med i løpet av historien om dette baltiske landene.Verschiedene Biografische Werke

0019

Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexiconder Provinzen Livland, Esthland und Kurland, von Johann Friedrich v. Recke und Karl Eduard Napiersky, Mitau 1827 (A – F) Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, von Johann Friedrich v. Recke und Karl Eduard Napiersky, Mitau 1829 (G – K ) Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, von Johann Friedrich v. Recke und Karl Eduard Napiersky, Mitau 1831 (Den – R) Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, von Johann Friedrich  [...]