Nieuws Ticker

Hohn Feldt

De Gdansk Geslacht spot Feldt

25. Augustus 2010

Het geslacht van minachting Feldt kwam uit Bremen. Hier is de oudste voorouder van de bewijsstukken: 1351 Johannes Honvelt. Ihm folgen in Bremen ohne Feststellbarkeit des [...]

Danziger familiegeschiedenis berichten

11. Juli 2010

Jaar 1929 Tien jaar Genealogical Society, Het wapen- und Siegelkunde in Danzig Danziger Quellenkunde Die Kirchenbücher des Danziger Gebietes im Staatsarchiv Die [...]
%d bloggers op de volgende wijze: