News Ticker

Nyansatte digitalisert på FamilySearch

Leipzig:

Adressebøker 1701 til 1922
Turist Directory 1865 til 1883
Graduate Student Directory 1898 til 1922
Student Directory 1815 til 1909
Directory of Theater People 1832 til 1883
Tegning barn katalog 1890 til 1910
Zivilstandsregister 1832 til 1877

Link:

Halle. d. Saale:

Adressebøker i rådhuset 1804 til 1922
Borgere av bøker 1401 til 1926
Borgere registrere seg hos den profesjonelle registrere et navn indeks, Ratspersonen
Burial register 1833 til 1873

Link:

Straubing (Bayern)

Borgere av bøker 1765 til 1894
National Register index 1870 til 1917

Link: