Ostatnio Hohenstaufen

Moc i pozycja Kościoła i partii Hohenstaufów po śmierci cesarza Fryderyka II, z przeniesieniem korony Sycylii do Edmunda Anglii…

Kolejny rozdział poświęcony jest królowi Manfred ze śmiercią Innocentego IV vonPapst, podwójne wybory Roku 1257 w Niemczech, bitwa Montaperto, inwestytury księcia Karola Andegaweńskiego w królestwie Sycylii…

Poniższy rozdział z królem Conradin, rośnie sprzeciw wobec pułku Karola, Stanowisko niemieckich książąt do włoskiego pytanie, Pociąg Conradin z Werony do Rzymu..

Ci,:

Schirrmacher Friedrich Wilhelm: Verlag Vandenhoeck-Ruprecht: Göttingen 1871 (Pobierz)

Komentarze są zamknięte.