Dokument bok för hertigdömet Steiermark

Urkundenbuch Нerzogthums Steiermark. 2 Bd. 1192 – 1246 / redigerad av J. i. Tand ; i tillgångsposten av K. K. Ministeriet för kultur och utbildning, den Steierm. Kost och Steierm. Sparcasse im Graz herausgegeben von Historischen Vereine fur Steiermark
Urkundenbuch des herzogthums Steiermark. 3 Bd. 1246 – 1260 / redigerad av J. i. Tand ; i tillgångsposten av K. K. Ministeriet för kultur och utbildning, den Steierm. Kost och Steierm. Sparcasse im Graz herausgegeben von Historischen Vereine fur Steiermark

De: Russian State Library

Kommentarer är stängda.