Posts Tagged ‘ Müllheim ’

De geschiedenis van de stad Straatsburg

Het boek vertelt de geschiedenis van de stad sinds de Romeinse en Germaanse periode tot het jaar 1000. in verschillende hoofdstukken van de loop van de geschiedenis als bisschopsstad, in de strijd als een vrije rijksstad, getraceerd als een Franse vrije stad en de hoofdstad van de Empire State Elzas-Lotharingen. In 1308 wurde ein bewaffneter Aufstand blutig niedergeschlagen. Aber es bildete sich ein Gegensatz innerhalb der Regierenden heraus, als neben dem mächtigen einheimischen Geschlecht der Zorn die aus der Ortenau stammende Familie von Müllenheim, de 1260 in Strassburg aufgetaucht war, gehoben durch  [...]De adellijke familie Kunheim-Kuenheim

Een reportage over de seks in 1263 eerste keer met de Ridders van Kunz Kuenheim. Hij was al de naam van het hoofdkwartier van de familie, Kienheim, een dorp in de buurt Strasbourg. De familie stamde met betrekking tot de reeds 1120 ritterbürtig verschijnen geslacht van Berstett. Beide kwamen uit hetzelfde gebied en leidde ook hetzelfde wapen. De hoofdlijn van Kuenheim stierf in de Elzas aan reeds 1500. Een sinds 15. Century inwoner van Pruisen lijn kon blijven met een aftakking naar het heden. Hij was oorspronkelijk[...]