All posts tagged: Adel Mecklenburgs

Szlachetność Meklemburgii od ogólnopolskiego Erbvergleiche konstytucyjnego 1755

Czy na grzbiecie Meklemburgii szlachty już 1839 TO “Meklemburgia Herby” i Hefner “Kwitnienia szlachty Großherzogthümer Meklemburgii” 1858 w 45. i 46. Dostawa herbarzu dużej i Generalna opublikowała, Jednak, były ograniczone do zadania opisujące aborygenów czas i szlachetny i bogaty był zamiar Hefnera, JEDEN […]