Digitalisering van "Bergmann Exulantensammlung

Wanneer "Bergmann Exulantensammlung" is een tussenstap tussen archivistische bron, Het vinden van hulpmiddelen en manuscript.

De collectie bestaat uit 60 handgeschreven folianten, de Dresdner directeur Alwin Bergmann (1862-1938) gevuld in bijna veertig jaar van zorgvuldige werk met alle beschikbare informatie over ballingen.

Beschrijving:

De Boheemse bannelingen - voor een groot deel lutherse belijdenis vluchtelingen, de Bohemen sinds de Dertigjarige Oorlog, Moravië, Slowakije en Silezië vertrokken en vestigde zich in grote aantallen in Saksen - was voor een lange tijd om het onderzoek naar de kleine behandelde groepen migranten 17. Eeuw, vergelijken we hun zichtbaarheid met de Hugenoten of de Salzburg protestanten. Toch, in het bijzonder in de deelstaat Saksen, het geheugen van de duizenden immigranten onderhouden, die op zichzelf 17. en 18. Century vestigde zich daar. Als gevolg van de onlangs nieuw leven ingeblazen interesse in migratiegeschiedenis, leek het noodzakelijk, Hier het onderzoek naar nieuwe grondslagen te leggen.

Website:

In samenwerking met de Ludwig-Maximilians Universiteit in München en de Centrale Staatsarchief, Dresden was de "Bergmann'sche Exulantensammlung" gerealiseerd.

Literatuur:

Christian Adolf Peschek: De Tsjechische ballingen in Saksen, Leipzig: Hierzel, 1857

Reacties zijn gesloten.