Biografie, Biblioteka Cyfrowa

Album Curonorum: Wykaz członków Curonia 1808 DO 1883

Komisja Historyczna Curonia gdyby w 1873 Zadaniem, Lista byłych stypendystów Korpusu wraz.

Tu w tym albumie były także osoby zarejestrowane, Dorpat w już 1. Semestr 1808 że odszedł. Ogólnie w tym albumie (Oprócz Filistynów honorowych) 1517 Osoby wymienione.

Najliczniejszą reprezentuje Kupffera rodzinnego, następnie nazwą Behr, Hahn, von Boetticher, von Sacken, Dachówka, Bernewitz, Adolphi, Kleinenberg, Lieven, Lundberg, von Kleist, przez Grota i Serafin, Baron Heyking, Graf Keyserling, Rosenberg etc.

Jako materiał do biografii były zapisy w uniwersyteckim archiwum, Album Academicum Imperial University of Dorpacie, Protestanckie kościoły i kaznodzieje Kurland, Fragmenty zaczerpnięte z Kurlandii rycerstwo archiwum i historii rodziny.

Koła William autorem (1878-1957) Opublikował wiele personenkundliche kart, z, między innymi z jego pióra: Citizens Guide i Rada linii Goldingen, Curonen na uniwersytetach w Niemczech, Obywatele katalogi z Księstwa Kurlandii, prawnicy w Kurlandii 18. WIEK, Kurländische Akademikerfamilien, Potomstwo Curonen, prawnicy w Kurlandii 17. WIEK.

Ci,:

Theodor Martin Wilhelm Räder (Genealog) : Album Curonorum, Dorpat: H. Laakmahn, 1903