Herbarz monarchii austriackiej

Herbarz monarchii austriackiej 01 (1831)
Herbarz monarchii austriackiej 02 (1832)
Herbarz monarchii austriackiej 03 (1832)
Herbarz monarchii austriackiej 04 (1833)
Herbarz monarchii austriackiej 05 (1834)
Herbarz monarchii austriackiej 06 (1834)
Herbarz monarchii austriackiej 07 (1835)
Herbarz monarchii austriackiej 08 (1836)
Herbarz monarchii austriackiej 09 (1837)
Herbarz monarchii austriackiej 10 (1838)
Herbarz monarchii austriackiej 11 (1840)
Herbarz monarchii austriackiej 12 (1840)
Herbarz monarchii austriackiej 13 (1842)
Herbarz monarchii austriackiej 14 (1844)
Herbarz monarchii austriackiej 15 (1845)
Herbarz monarchii austriackiej 16 (1847)
Herbarz monarchii austriackiej 17 (1850)
Herbarz monarchii austriackiej 18 (1851)
Herbarz monarchii austriackiej 19 (1852)
Herbarz monarchii austriackiej 20 (1853)
Herbarz monarchii austriackiej 21 (1854)
Herbarz monarchii austriackiej 22 (1855)

Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 02, 1852
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 03, 1853
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 04, 1854
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 05, 1854
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 06, 1855
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 07, 1855
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 08, 1856
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 09, 1857
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 10, 1858
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 11, 1859
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 12, 1861
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 13, 1863
Herbarz wszystkie księstwa i książęce domy monarchii austriackiej gbur. 14, 1865

Edytowane przez: J. A. Tyroff w Norymberdze

Komentarze są zamknięte.