All posts tagged: Salzwedel

Genealogia lub kapitan rejestr seksualnych Saltzwedelischen

Lub Genealogia macierzystych rejestr sex Saltzwedelischen Zusampt najbliższych Ag- i pokrewne.. Po pierwsze, przez Christopher Boldemann zebrane i opisane.. Nachmahls pana Johanna Saltzwedeln sel. bit Osterburg … 1641 continuirt und … Przez pana Jana Saltzwedeln … dla erstenmahl w druku, ale teraz promowane … edytowany przez Letzbemeldtens syna Nicolaum Saltzwedel… Welcher über diß […]