Posty oznaczone ‘ Herzogthum Jülich

Historia ludzi zamkowych, Wicehrabia i Burglehen Nideggen

Nideggen

Książka zaczyna się od historii zamku i miasta Nideggen. Znaleźliśmy najstarsze wiadomości na czas budowy do zniszczenia 154e przez Imperial i historii rodzin rezydentów, Mężczyźni w Pałacu wicehrabia.Zamek Heimbach i liczy i władcy Hengebach

von-Hengebach

Nazwa pochodzi od Heimbecha pierwszy w dokumencie króla Franków Teodoryka I., z darowizny na rzecz kościoła w Arras. Nazwa pochodzi od rzeki Heimbach Hengebach “ubi Hengebach influit Ruram.”