Het verhaal van de von Meding

De familienaam komt voor het eerst in de buurt van Uelzen, in de plaats en deze plaats wordt Medingen op het terrein en de thuisbasis van de familie. Zijn van groot belang voor de familie en hun beneficies van de vroegste tijden, in het bijzonder het landschap van de directeur van Hodenberg uitgegeven Lüneburg Lehnregister de hertogen Wilhelm en Otto en de hertogen en Bernard Wilhelm “Seculi XIV en XV”.

Bijna tegelijkertijd met de geschiedenis van hertog Hendrik d. Leeuw, geboren anno 1129 en Ravensburg, begint de documentaire geschiedenis van de von Meding. Bij de dood van zijn vader op een leeftijd van ongeveer 10 Jaren, waren voor de prins Hendrik vertroebeld de vooruitzichten voor de toekomst in plaats. Het hoogtepunt van zijn leven was zijn trein naar Palestina anno 1172.

De vader van Otto de Medinghe had ten minste drie zonen, onder de christelijke naam Otto II, Werner I., en treden Pardam Paridam of in de documenten. Brother Werner I. optreedt in het document van 1200 Bundelen op. Zijn huwelijk met de dochter die hij had vijf zonen Thiderici: WernerIII., Jordanië, Rozenolie, Werner IV. en Engelbert….

Inhoud:

De prehistorische ministeriales
Leeftijd van de seks en kende hem de maarschalk Office
De laterale lijn Lobeck
Hoofdkwartier van het gezin en afstamming

Die:

Meding, van W.F.C.L.: Geschiedenis van de Prins van Lüneburg toren sex binnenlandse altadelichen die van Meding, 1. Deel, Leipzig: Ludwig Denicke 1866 (Download)

Reacties zijn gesloten.