News Ticker

Informacje historyczne o rodzinie Tümplingische

Płeć rodziny Tumpling (w dawnych czasach również Tumpelingen, Timplingen, Thümpling itp.) istniała w wiekach wcześniejszych wyłącznie w Turyngii. Tam, stare osiedla rodziny kłamstwo Tümplingschen rodzinny na wodach Saale i ILM.

Stamtąd rozprzestrzenili pierwszy sąsiednich dzielnicach Eisenberg, Neustadt, Zeitz i Merseburg. Niepewny, czy gałąź rodziny przyszedł do Śląska i od niego Burgs lew może pochodzić.

Druga gałąź mogła osiadł w Szwajcarii, wo ein altes Schloss den Namen Tümplingen trägt, aber auch das konnte nicht nachgewiesen werden.

W 1610 verstarb Otto von Tümpling auf Tümpling, Posewitz und Sulza, deshalb teilte sich das Geschlecht in drei Linien: Tümpling-Posewitz, Tümpling-Sulza oder Bergsulza und Tümpling-Kasekirchen.

Diese ausführliche Familiengeschichte beinhaltet unter anderem mehrere Stammtafeln. Das Buch kann heruntergeladen werden im Family History Archive.AUTOR:

Wolf Otto von Tümpling, Bautzen 1864

%d blogerzy, jak to: