News Ticker

Baldwin Luksemburga 1285 DO 1354: Arcybiskup Trewiru i elektora Cesarstwa

Ponad tysiąc lat, pożyczył od Ottonian Imperium Kalrs Wielką nowy wygląd, Luksemburg wyłonił. Ewoluował z kuli i posiadania jednego wielkiego hrabiów w fragmentaryczne i walczyła o część dekadach starego imperium karolińskiego Środkowej, KTÓREMU regnum Lotharii Lothars II. Ein Tauschakt steht am historischen Beginn sowohl des Hauses Luxemburg als auch des Landes und der Stadt Luxemburg...


Ci,:

Baldwin Luksemburga : Erzbischof von Trier, Kurfürst des Reiches ; 1285 – 1354 ; Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtsjahres / Ed. von Franz-Josef Heyen, Mainz : Ges. für Mittelrhein. Historia Kościoła, 1985 (Pobierz)