Book of the Dead z klasztoru Norbertanek Zuckau w Gdańsku

Rękopis zachowany w którym drukowane tutaj Book of the Dead, pochodzi z końca 16. i na początku 17. Wieku i został zachowany w plebanii z Zuckau. Zawiera 197 Arkusze oraz punkty papieru do pustych stron w postaci znaku wodnego Coat Danziger.

Każda strona Księgi Umarłych jako dzisiejszej dacie nagłówek jest po kalendarzu. W szczególności, Klient otrzyma Pomorski szlachetność ostatnich trzech stuleci, niektóre wzbogacania, ponieważ zakonnice z Zuckau głównie eintrugen rodzicami i rodzeństwem w kolumnie dobroczyńcy. Księga Umarłych poprowadził polskich zakonnic i księży, a jest bardzo mało niemieckie nazwy, lub. Niemiecki płci jest przed.

Ci,:

Perlbach, Max:

Book of the Dead z klasztoru Norbertanek Zuckau w Gdańsku, Gdańsk: L. Saunier, 1906

Komentarze są zamknięte.