Posts Tagged ‘ Ministerial ’

Genealogies: Genealogien av de mest fremstående aristokratiske patrician familier Lüneburg

Genealogien-Luebenurg-Patrizier

In den deutschen Reichsstädten des Mittelalters bildete sich ab dem 11. Century patrisiere fra tidligere plasseringen av den lokale adelen eller ministeriality ut. De kalte seg "kjønn".Den herskende klasse i middelalderen

Herrenstand

Vært ansatt i dette arbeidet påvirkes av forfatteren med spørsmålet om hvilke individer og grupper som mennesker Regierungsentschlüsse på ulike tidspunkter er. Resultatet er et helhetlig bilde av den føydale strukturen vår nasjon siden middelalderen.