News Ticker

Historia Marchii Brandenburskiej

Brandenburgensis Codex diplomaticus

14. Sierpień 2010

Adolf Friedrich Johann Riedel był najstarszy syn kaznodziei do Riedel Biendorf w Doberan na 5. GRUDZIEŃ 1809 RODOWITY. Seine Mutter war Amalia Maria Caroline [...]