News Ticker

Project Database: Naumburg Bürgerbuch (1342 – 1853)

Oprócz zapisów kościelnych są publiczne książki są ważnym źródłem do badań genealogicznych. Książki były głównie obywatele utworzone przed rozpoczęciem zapisów kościelnych i rejestrowane obrazy z miasta cywilnych. Były osoby, zawarte w tej książce, który uzyskał obywatelstwo.

Naumburger Bürgerbuch Register A

Das Naumburg Bürgerbuch [Archiwum Miejskie Naumburg] nagrał Naumburg obywateli na okres 1342 przez cały rok 1853. Książka obywatel Naumburg był o rok 1600 Sykstus Brown, Syndyk i wieloletni burmistrz miasta, stworzony. Brown był w stanie oddać Rada otrzymała fakturę dane na lata 1342 UZUPEŁNIAĆ.

%d blogerzy, jak to: