Posty oznaczone ‘ Westfälische Geschichte

Źródła i badawcze dotyczące historii dzielnicy Wiedenbrück

Pfarrkirche St. Vitus

Ogromne zadanie, dr. Phil. Franz Xaver Flaskamp (1890-1985) jako historyk, Archiwista i autor opanował i pozostawić w Wiedenbrück w trakcie swojego życia z jego publikacji. Ogólnie rzecz biorąc, był autorem ponad 100 Publikacje. Są to ważne dla nas genealogów obywateli list, Księga Umarłych, Książki weselne i chrzcielne zapisy.Barokowa biblioteka Jodokus Hermann Nünning

TA 7.570 Tytuł wszechstronna biblioteka domu zegarka jest w swej istocie z prywatnej biblioteki Jodokus Hermann Nünning. Jodokus Hermann Nünning (1675-1753) jest pierwszym historykiem, czynienia jako numizmatyk z oświadczeniem z tradycyjnych historii kraju. Jego Sepulcretum, JEDNA 1713 opublikował traktat o obrzędach pogrzebowych, jeszcze 1855 przetłumaczonych na język niemiecki. Jodokus Hermann Nünning (1675-1753) Syn sędziego Henryka i Gaugrafen Nünning w Schüttorf, Studiował w Münster, High School i Uniwersytetu w Helmstedt Steinfurt, bevor er eine mehr als fünfjährige  [...]