Posty oznaczone ‘ w. Stechow ’

Historia seksu z Klöden 18 Pokolenia

Familie-von-Kloeden

Z treści: Nazwy i lokalizacje pod tym samym tytułem i opisem herbu pochodzenia, historii wyścigu z Klöden 18 Wyciąg z pokolenia połączonych małżeństw błyszczały rodziny: w. Theus, w. Bassewitz, Pożar, w. Brösigke, w. Eickstedt, w. Fahrenholz, w. Goldbeck, w. Hagen, w. Holsten, w. d. Knesebeck, w. Lattorf, w. Łochów, w. Möllendorff, w. Randow, w. Retzow, w. RURA, w. Rossow, w. Schwerin, w. Sperlinga, w. Stechow,, w. Treskow, w. Wartenberg, w. KĘPA, itd., żeby wymienić tylko kilka źródła: Karl[...]