Posts Tagged ‘ Patenter adel ’

Våpenskjold i den estiske historiske arkiver

Wappen-Maydell

Ganske enkelt enestående! Databasen “Våpenskjold i den estiske historiske arkiver” gir en oversikt over illustrasjoner av våpenskjold, oppbevares i samlinger av den estiske Historical Archives.Adelen av den bohemske Crown Lands

Kronland-Boehmen

Riket av Böhmen var 6.774.309 Befolkning (Stå 1910) langt den viktigste av Habsburg staten krongods. I denne oppsummeringen av hall bøker langt mer enn 2OOO bokstaver og crest økning av rang og legitimasjon er siden år 1530 oppført. Hall bøker tjente som grunnlag for denne komplekse arbeidet. De eldste Bohemian aristokratiske dokument er fra år 1580, Noe informasjon kommer fra tidlig Kopialbüchern den Lieutenancy Praha.