August Wilhelm Bernhardt Uechtritz: Diplomatiska Nyheter adeliche familjer om

Diplomatiska Nyheter adliga familjer, Innehåll:

Bd. 1 : i. Amelunxen, i. Anckelmann, i. Beulwitz, i. Gersdorff, i. KROHNE, i. Uechtritz, i. Zezschwitz, i. Vittinghoff
Bd. 2 : i. Berlepsch, i. Breitenbauch, i. Bünau, i. Dürfeld, i. Geusau, i. Loeben, i. Poellnitz, i. Rothe, i. Wilcke, i. Pfuhl
Bd. 3 : i. Brandenstein, i. Braxein, i. Burgdorff, i. Derschau, i. Einsiedel, i. Hohenthal, i. Kiesewetter, i. Salza eller. Lichfield, i. Schoenberg, i. Zanthier, i. Ziegler u. Klipphausen
Bd. 4 : i. Brandenstein, i. Carlowitz, i. Dallwitz, i. Doring, i. Gablenz, i. Griesheim, i. Karras, i. Witzleben
Bd. 5 : i. Arnim, i. Beneckendorff, i. Bünau, i. Carlowitz, i. Slut, i. Freywald, i. Funcke, i. Holläufer, i. Könneritz, i. Kötteritz, i. Lindenau, i. Löser,

De:

August Wilhelm Bernhardt Uechtritz: Diplomatiska Nyheter adeliche familjer om, Leipzig : Intelligenz-Comtoir ; Hahmann ; Beygang, 1790-1793 (5 Volymer)

Kommentarer är stängda.