August Wilhelm Bernhardt von Uechtritz: Diplomatische Nachrichten adeliche Familien betreffend

0019Diplomatische Nachrichten adeliger Familien, Inhaltsverzeichnis:

Bd. 1 : v. Amelunxen, v. Anckelmann, v. Beulwitz, v. Gersdorff, v. Krohne, v. Uechtritz, v. Zezschwitz, v. Vittinghoff
Bd. 2 : v. Berlepsch, v. Breitenbauch, v. Bünau, v. Dürfeld, v. Geusau, v. Loeben, v. Poellnitz, v. Rothe, v. Wilcke, v. Pfuhl
Bd. 3 : v. Brandenstein, v. Braxein, v. Burgsdorff, v. Derschau, v. Einsiedel, v. Hohenthal, v. Kiesewetter, v. Salza u. Lichtenau, v. Schönberg, v. Zanthier, v. Ziegler u. Klipphausen
Bd. 4 : v. Brandenstein, v. Carlowitz, v. Dallwitz, v. Döring, v. Gablenz, v. Griesheim, v. Karras, v. Witzleben
Bd. 5 : v. Arnim, v. Beneckendorff, v. Bünau, v. Carlowitz, v. Ende, v. Freywald, v. Funcke, v. Holläufer, v. Könneritz, v. Kötteritz, v. Lindenau, v. Löser,

Quelle:

August Wilhelm Bernhardt von Uechtritz: Diplomatische Nachrichten adeliche Familien betreffend, Leipzig : Intelligenz-Comtoir ; Hahmann ; Beygang, 1790-1793 (5 Bände)