Posty oznaczone ‘ Deutsche Landesgeschichte

Maturalny z dworów z wszystkich kręgów państwa pruskiego

Hand-Matrikel

Nazwiska właścicieli poszczególnych towarów otrzymano podając, jak długo były towary należące do rodziny.Książki klientów na temat historii w Nadrenii: Artykuły w czasopismach i antologiach w 1915

Buecherkunde

To jest bardzo przydatna praca dla wszystkich naukowców, którzy szukają źródeł wtórnych. OBJĘTOŚĆ: Lista darczyńców i mecenasów Towarzystwa Historia Rheinische Indeksu Publikacji Towarzystwa Historia klasy Rheinische