Biblioteka Cyfrowa, Historii kraju

Monumenta Poloniae historica = Pomniki dziejowe Polski

Monumenta

Te sześć prace zostały opublikowane w okresie 1864 DO 1893 i stanowią jedno z najważniejszych źródeł historii Polski. Autor sierpnia Bielowski (1806-1876) były pierwsze trzy tomy się z policjantami i napisów na poważne kamieni, lub Najstarsza wzmianka Słowian w tej dziedzinie. Pozostałe tomy zostały opublikowane przez grupę Akademii Nauk.

Monumental Poloniae Historica. T. 1
Monumental Poloniae Historica. T. 2
Monumental Poloniae Historica. T. 3
Monumental Poloniae Historica. T. 4
Monumental Poloniae Historica. T. 5
Monumental Poloniae Historica. T. 6