Digital Library, Lokalhistorisk

Past News av de edle eiendommer i Schleswig Holstein

0014

Tidligere meldinger fra den edle God Oestergard (Kode. ms. SH 361) i Steinberg
Tidligere meldinger fra den edle God Rundtoft (Kode. ms. SH 365) med kopier av dokumenter fra arkivet Rundtofter
Tidligere meldinger fra den edle God Unewatt (Kode. ms. SH 373)
Tidligere meldinger fra den edle God Nørgaard (SMH 358)
Tidligere meldinger fra den edle Good Green Wood (SMH 353)
Tidligere meldinger fra den edle God Frey vil eller Langballiggaard (Kode. ms. SH 350) 1433 bestilt av Duke Alff hans tjener Long Nissen