Herbarz pruskiej Nadrenii

Christian Samuel Theodor Bernd był 1811 pracował w bibliotece we Wrocławiu, było 1813 profesura, tylko w Kaliszu w liceum, a dwa lata później w szkole w Poznaniu. OD 1818 Był sekretarzem bibliotekarz w Bonn. Tutaj był w 1822 profesor nadzwyczajny na sphragistics i heraldyki mianowany. On stworzył niżej wymienione prace. Wszystkie książki opublikowane przez Henryka & Cohen w Bonn między 1835 i 1843

Herbarz pruskiej Nadrenii Bd. 1.1 : Herb szlachty włączono
Herbarz pruskiej Nadrenii Bd. 1.2 : Herb szlachecki, nie włączono
Herbarz pruskiej Nadrenii Bd. 2 : Opis książki godło pruskiej Nadrenii wydana broń wraz z kartą kolorów
Herbarz pruskiej Nadrenii Bd. 1.a : Uzupełnienie do grzbietu matriculated szlachty
Herbarz pruskiej Nadrenii Bd. 2.a : Opis Rage nocy dostarczane do książki godło Renu pruskiej prowincji płaszcz broni zapisał szlachtę

Komentarze są zamknięte.