Digitale Bibliotheek, Land van de geschiedenis, Rechtsgeschiedenis, Sociale Geschiedenis

Banned Books, Textbooks, Tijdschriften. Banned literatuur na 1945

Dit is een lijst met boeken, na 1945 werden verboden. De Teacher Training College in Brunswick heeft hierin zijn geïdentificeerd in hun voorraad boeken beschikbaar. Het jaar van publicatie van deze lijst is niet bekend, als. 1945/46.


Deze historisch waardevolle directory van de naoorlogse periode werd ter beschikking gesteld door de Digitale Bibliotheek Brunswick beschikbaar gesteld als download.

Tijdens het Hitler tijdperk, we herinneren, er een “Zwarte lijst van 1933″ met verboden Auteurs. Onmiddellijk na de nazi-machtsovername in januari 1933 begon de Berlijnse bibliothecaris Dr. Wolfgang Herrmann, met de oprichting van deze “Zwarte lijst” die boeken, dat zou worden verwijderd uit boekhandels en bibliotheken. Die: