Livländska- Är- Kurland och handling böcker

Liv-, Esth och Curlandisches Urkundenbuch tillsammans Regesten. 1 Band. 1093-1300 / redigerad av Dr. Friedrich Georg von Bunge

Liv-, Est och Curlandisches Urkundenbuch tillsammans Regesten. 2 Band. 1301-1367 / redigerad av Dr. Frederich Georg von Bunge

Liv-, Est och kurländisches Urkundenbuch. Abt. 2, Bd. 2: 1501-1505 / ed. Leonid Arbuzov / grundades av F. G. i. Bunge, fortsatte genom beslut av riddare och baltiska städer i Hermann Hildebrand, Philip Schwartz och Leonid Arbuzov

Liv-, Est och kurländisches Urkundenbuch : Bd. 3: 1. Tillägg till de första två band. Fortsättning från 1368-1393: förutom Regesten / ed. Friedrich Georg von Bunge

Liv-, Esth och Curländisches Urkundenbuch tillsammans Regesten. 6 Bb, H. 6 / ed. Fredrik George V. Bunge

Liv-, Est och kurländisches Urkundenbuch. Bd. 7: 1423 1429 May-maj / grundades av F. G. i. Bunge, fortsatte på uppdrag av de baltiska riddare och stativ av Hermann Hildebrand

Liv-, Est och Curlandisches Urkundenbuch. Band 8. 1429 Mer – 1435 / begrundet av F. G. i. Bunge, fortsatte genom beslut av riddare och baltiska städer i Hermann Hildebrand

Liv-, Est och kurländisches Urkundenbuch. Bd. 9: 1436-1443 / grundades av F. G. i. Bunge, fortsatte genom beslut av riddare och baltiska städer i Hermann Hildebrand

Subject Index till Liv-, Är, Kurlandischen och handling boken. Bd. 7-9 / Redigerad av Bernh. En. Hollander

Liv-, Est och kurländisches Urkundenbuch. Bd. 10: 1444-1449 / ed. Philip Schwartz / grundades av F. G. i. Bunge, på uppdrag av de baltiska riddare och stativ av Hermann Hildebrand och fortsatte att HIM av Philip Schwartz

Liv-, Est och kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, Bd. 11: 1450-1459 / ed. Philip Schwartz / grundades av F. G. i. Bunge; i auftr. Östersjön riddare u. Nivåer fortsatte Hermann Hildebrand, Philip Schwartz, u. Leonid Arbusow

Liv-, Est och kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, Bd. 12: 1460-1472 / ed. Schwartz och Philip Augustus av Bulmerincq / grundades av F. G. Bunge, fortsatte på uppdrag av de baltiska riddare och stativ av Hermann Hildebrand, Philip Schwartz, Leonid Arbuzov och augusti Bulmerincq

De: Russian State Library

Kommentarer är stängda.