News Ticker

Liwski- WSCHODNI- Kurlandii i czyn książek

Życie, Esth i Curlandisches Urkundenbuch razem Regesten. 1 Pasmo. 1093-1300 / pod redakcją dr. Friedrich Georg von Bunge

Życie, Est i Curlandisches Urkundenbuch razem Regesten. 2 Pasmo. 1301-1367 / pod redakcją dr. Fryderyk Georg von Bunge

Życie, Est i kurländisches Urkundenbuch. Abt. 2, Bd. 2: 1501-1505 / red.. Leonid Arbuzov / założony przez F. G. w. Bunge, kontynuowane przez zakon rycerski i Miast Bałtyckich Hermanna Hildebranda, Philip Schwartz i Leonid Arbuzov

Życie, Est i kurländisches Urkundenbuch : Bd. 3: 1. Uzupełnień do dwóch pierwszych zespołów. Ciąg dalszy ze 1368-1393: oprócz Regesten / red.. Friedrich Georg von Bunge

Życie, Esth i Curländisches Urkundenbuch razem Regesten. 6 Bb, H. 6 / red.. Frederick George V. Bunge

Życie, Est i kurländisches Urkundenbuch. Bd. 7: 1423 1429 May-May / założony przez F. G. w. Bunge, kontynuowane w imieniu rycerzy bałtyckich i stoisk przez Hildebranda Hermann

Życie, Est i Curlandisches Urkundenbuch. Pasmo 8. 1429 Więcej – 1435 / begrundet F. G. w. Bunge, kontynuowane przez zakon rycerski i Miast Bałtyckich Hermanna Hildebranda

Życie, Est i kurländisches Urkundenbuch. Bd. 9: 1436-1443 / założony przez F. G. w. Bunge, kontynuowane przez zakon rycerski i Miast Bałtyckich Hermanna Hildebranda

Indeks tematyczny do Liv-, Jest, Kurlandischen i czyn książka. Bd. 7-9 / Edytowane przez Bernh. A. Holender

Życie, Est i kurländisches Urkundenbuch. Bd. 10: 1444-1449 / red.. Philip Schwartz / założony przez F. G. w. Bunge, w imieniu bałtyckich rycerzy i stoi Hildebranda Hermann i nadal NIEGO Philip Schwartz

Życie, Est i kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, Bd. 11: 1450-1459 / red.. Philip Schwartz / założony przez F. G. w. Bunge; w auftr. Baltic rycerze u. Poziomy nadal Hermann Hildebrand, Philip Schwartz, u. Leonid Arbusow

Życie, Est i kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, Bd. 12: 1460-1472 / red.. Schwartz i Filip August z Bulmerincq / założony przez F. G. Bunge, kontynuowane w imieniu rycerzy bałtyckich i stoisk przez Hildebranda Hermann, Philip Schwartz, Leonid Arbuzov i sierpniu z Bulmerincq

Ci,: Rosyjska Biblioteka Państwowa