Lokalhistorisk

Elbląg årbok : Journal av Elblags gamle samfunnet og de kommunale samlinger til Elblag

Elbinger-Jahrbook

Publisert av Kommisjonen Utgiver Thomas & Oppermann, Königsberg 1919-1941, Forfatter: Bruno Ehrlich Issue 1, År 1919/1920 Utgave 2, År 1921/1922 Utgave 3, År 1923 Utgave 4, År 1924Historische Nachrichten der adligen Güter in Schleswig Holstein

0014

Historische Nachrichten von dem adligen Gut Oestergaard (Cod. ms. SH 361) in Steinberg Historische Nachrichten von dem adligen Gut Rundtoft (Cod. ms. SH 365) mit Abschriften von Dokumenten aus dem Rundtofter Archiv Historische Nachrichten von dem adligen Gut Unewatt (Cod. ms. SH 373) Historische Nachrichten von dem adligen Gut Nørgaard (MSSH 358) Historische Nachrichten von dem adligen Gut Grünholz (MSSH 353) Historische Nachrichten von dem adeligen Gut Freyenwillen oder Langballiggaard (Cod. ms. SH 350) 1433 von Herzog Alff seinem Diener Lange Nissen gegebenHåndskrift: Historisk informasjon om kommunens folk i Stralsund med aristokratiske stamtavlene og brev

Ratspersonen-Stralsund

Samling av alle typer dokumenter, Adel bokstaver, milden Veterum Monumental virorum. Stiftelser og andre rare artikler:Kilder og forskning på historien av sirkelen Wiedenbrück

Pfarrkirche St. Vitus

En mastodont oppgave, Dr. phil. Franz Xaver Flaskamp (1890-1985) som historiker, Archivar und Autor in Wiedenbrück im Laufe seines Lebens mit seinen Veröffentlichungen bewältigt und hinterlassen. Insgesamt war er Autor von mehr als 100 Publikasjoner. Dazu zählen die für uns Familienforscher wichtigen Bürgerlisten, Bøker av the Dead, Bryllup bøker og barnedåp poster.Eduard Lorenz Meyer: Armorial av Hamburg familier og deres ættetavler

Grosses_wappen_Hamburg

1. Del: Våpenskjold Armorial Hamburgischer senatorer og ordførere fra de tidligste tider til i dag ved navn, Fødsel- og dødsdato, samt det nøyaktige tidspunktet som rådgiver eller ordfører.