Jordeböcker & Lantmäterimyndigheten

Det Livländska vid andra universitet under de senaste århundradena

Universitaetsmatrikel

Det Livländska på utländska universitet Matrikelauszüge Detta är bara ett fragment, eftersom den endast 9 Universitet och inte alla har, där har liver studerat i tidigare århundraden. Men det kan ändå dra åtminstone delvis många viktiga slutsatser.Deed bok av staden Hildesheim 996 till 1597

Urkundenbuch-Hildesheim

Halt: Av c. 996 till 1346 Andra Theitillspan>.. Av 1347 till 1400 Tredje delen. Av 1401 till 1427 Den fjärde delen. Av 1428 till 1450Äldre universitet registrerar vid universitetet i Frankfurt an der Oder

Unimatrikel-Frankfurt-Oder

Äldre universitet kyrkoböcker (1506 – 1648) Band 1.1 Äldre universitet kyrkoböcker (1649 – 1811) Band 1.2 Äldre universitet kyrkoböcker: Människor- und Ortsregister Band 1.3Studentexamen och historia Ernst-Moritz-Arndt universitetet i Greifswald

Rubenowplatz_Greifswald

Universitetet i Greifswald var 17. Oktober 1456 med påvliga godkännande av Duke Wartislaw IX. av Pommern-Wolgast invigdes. 1437: Eftersom innerstaden upplopp lämnade några professorer 1419 Universitetet grundades där i staden Rostock och Greifswald undervisar tillfälligt (till 1443)Micraelius: Antikviteter Pomeraniae eller sex böckerna i gamla Pommernland

Antiquitates-Pommerania

Detta är goda nyheter! Slutligen, såsom en digitaliserad: Antikviteter Pomeraniae eller sex böckerna i gamla Pommernland, 1639 till 1640 Halt: 1. Boka: Första bok i Gamla statens Pommer 2. Boka: På andra bok Old State vendiska Pommern 3. Boka: Tredje boken i Gamla Saxon landet Pommer 4. Boka: Den första delen av förra året Pomeranian historier … och därmed den fjärde boken av den pommerska landet 5. Boka: Book of the Year Fünfftes Pomeranian historier 6. Boka: Sjätte och sista boken,källa till möjligheter och invånare i landet Pommer: Micraelius, John (1597-1658) : Antikviteter Pomerania[...]