Jordeböcker & Lantmäterimyndigheten

Valda instrument Württemberg historia

Från innehållet: Inskription från kapellet i slottet Württemberg överföringen av kejserliga förläningen Elfingen till klostret Maulbronn. Fredsavtal med kung Rudolf greve Eberhard den lysande. Överlämnande av staden Stuttgart den kejserliga staden Esslingen.Codex Falkensteinensis

Den “Codex Falkensteinensis” eller “Falkensteiner Codex” tillhör släktet av källan traditionen Böcker. Codex på inom traditionen böckerna en särställning, eftersom han är den enda överlevande medeltida traditionen bok en mycket sekulär adel, medan de andra traditionella böcker kommer uteslutande från andliga hyresvärdar.Urkundenregesten i statsarkivet i kantonen Zürich

Urkundenregesten i statsarkivet i kantonen Zürich, Bd. 4 (1401-1415) Urkundenregesten i statsarkivet i kantonen Zürich, Bd. 5 (1416-1430) Urkundenregesten i statsarkivet i kantonen Zürich, Bd. 6 (1431-1445) Urkundenregesten i statsarkivet i kantonen Zürich, Bd. 7 (1446-1460)Deed Böcker och Universitätsmatrikel till källan forskning

Som dokument Boken heter i historien, en tryckt samling av medeltida och tidigmoderna dokument från ett innehåll, geografiska eller praktiska anslutning. I tidigare publikationer och i de tysktalande länderna är inte heller vanligt Diplomatarium, annars analoga föreställningar i språket. Codex diplomaticus är också vanligare hos äldre upplagor. Weitere Urkundenbücher und Matrikel findet ihr hier: