Adels-Historia

Uwagi i aktualności do historii rodziny hrabiów i książąt od Lieven 1269

Lieven

Scena z tej rodziny odgrywa w obszarze Morza Bałtyckiego i obejmuje rosyjskie prowincje nadbałtyckie Inflant, Estonia i Kurlandia wraz z przyległymi obszarami Litwy. Historia rodziny zaczyna się na brzegu Dźwiny.Historia hrabiego i płci tych magnackiej Grote

grote-wappen

Pochodzenie Grote rodziny do Henryka Lwa: Niemiecki rodzic, , w którym najstarszy udokumentowany GroteHistoria starego Brabant van den Velde lub płeć Velden

Wappen-van-den-Velden

Do obecnej pracy w zwięzłej formie najważniejszych wyników badań nad historiąHistoria śląskiego rodu hrabiów uradligen Posadowsky-Wehner

Wappen-Posadowski

Seks jest częścią śląskiej szlachty Posadowsky i ma swój dom w prawym brzegu górnej pomiędzy dopuszczalnych wartości narażenia zawodowegoSkładki na historii płci uradeligen Stojentin na Pomorzu

Familie-von-Stojentin

Według kronikarzy starej pomorskiej należących do najstarszych w Stojentin, najbardziej szanowanych i najbogatszych rodzin dawnego Księstwa Pomorskiego. Nazwisko może Stojentin do 14. Sierpień 1341 przyprowadzać z powrotem; ale pierwszym nosicielem tej nazwy świadczy, że jest już bardzo stary w tym czasie rodzina, był potężny i bogaty musi być.