Posts Tagged ‘ Orm ’

Chronicle av familien Hessel fra Kreuznach 1686-1886

Chronik-Hessel

Familien er en av de Hessel lutherske familiene til stedet Kreuznach. Undersøkelsen inn kirkebøkene viser følgende fakta på:Bassermannsche Family News

Bassermann

Stamfar Dietrich Bassermann er å 1644 trukket i en sirkel Windecken Hanau. Her er han og hans kone Christine ble født to barn: ved 8. Juni 1645 sønn av William, som ble døpt i Kirken Hospital Hanau og 1648 Lille sønn Johann Dietrich. Dietrich Bassermann hadde omtrent seks år, den høye vindmølle i hjørner, før han flyttet til Ostheim. Det er dokumentert, at han 30 År var i året 1645 – Han døde i en alder av 67 1682. Er rapportert av John Dietrich, at på 1. Februar[...]Monumenta Wormatiensia: Annalen und Chroniken

Fra innholdet: Chronik von Worms, aus den Wormser Ratsbüchern zur Geschichte der Stadt, Tagebuch des Bürgermeisters Reinhart Noltz, Eintritt des Bischofs Johannes von Dalberg in Worms 1483, Streit der Stadt mit der Paffheit 1525, Verzeichnis der Urkunden, Organisation des Kriegswesens, Illustrationen und Register.