All posts tagged: Wilkius

Wappen-Wilkins1

Historia mieszczańskiej rodziny Wilkins 1620 DO 1905

Nazwa burżuazyjnych Wilkins rodziny ma swoją historię. Ta rodzina była w 17. Dokumentalny wieku Wilke. Ten styl pisania Cię po raz pierwszy spotkał w aktach kościelnych ev. St. Dziurawca kościół w Kłajpedzie. W środku 17. Wieku, aw 18. Wiek jest również Wilcke pisownia, Wielke, Wilck. Die latinisierte Form des Familiennamens Wilke lautete […]