Posts TaggedWeickhmann

Familien Weickhmann i Gdansk

Stammbaum-Weickhmann

Stamtavle av denne ærefulle familien har sin opprinnelse i Sør-Tyskland og de eldste kjente grener er funnet i siste halvdel av 16. og i første halvdel av 17. Århundre i flere av de tidligere frie keiserlige byer, For eksempel, i Ulm, der 1659 en Christoph Weickhmann kalt. En Hans Weickhmann fra Nürnberg, avgjort som en bokbinder 1641 ned i Gdansk og i Augsburg i året 1590 finner vi skreddersyr Hans Christoph Weickhmann og hans kone Susanne Lotter. En sønn av dette[...]