Posts Taggedvon Wurmb

Neindorf i rodzina Löhneysen, a niektóre stare wiadomości o Fährmühle

Wolfenbüttel znajduje się na południe od wsi Neindorf. W dawnych czasach było to Nienthorpe, später Neyentorpe, Neuendorff, Newendorff, itd.. Czas jej powstawania jest najprawdopodobniej daleko, przynajmniej w erze przedchrześcijańskiej. Pierwsza historyczna wiedza pochodzi z lat 826. W tym samym czasie, daje liczbę Thuring swoje towary do klasztoru “Corvey”. W 1281 daje książę Henryk Malbork klasztoru na Advokatie Niendorpe i inne miejscowości, którzy dawniej własnością hrabiów Blankenburg do panów feudalnych i Alvensleben.