News Ticker

von Saldern

Rodzina szlachecka Adelebsen

22. Wrzesień 2009

Ten starej rodziny szlacheckiej należał do szlachty i Getynga wyglądają pierwsze udokumentowane w 1111 mile rycerz Bertholdus de Wicbike. Nach der Übersiedlung [...]