Posty oznaczone ‘ z Otterstedt ’

Zapisy rodziny Diezelsky

Diezelsky

Pierwotna nazwa była Dziecielski (pochodzi od Specht) Seks Diezelsky teraz nazywa, jest od z ojca na syna opowieści ustnie przekazywanych, z perskiego (Zagubieni) POCHODZIĆ, osiadłego w momencie nawrócenia pogan za panowania Lauenburg i uprawiane. Jego nazwisko jest Dargooder (Polsko Dargolewo) zostały nazwane. To Dargo Fed na hodowli zwierząt i polowania.