Posty oznaczone ‘ von Ligne

Ród szlachecki, którego herb i Arenberg

Wappen-Arenberg

Arenberge należą do najstarszej arystokracji katolickiej Europy. Gdy widzą ich przodek Hartmanna von Arenberg, w 1099 w walce z niewiernymi spadła. Sonst weiß die Geschichte wenig über die Kulturgeschichte dieser Familie zu erzählen, który cały czas był jednym z szefów szlachty. Nazywa się książę August, bliskim przyjacielem hrabiego Mirabeau. Dominacja płci Arenberg doświadczył w czasie olśniewające wspinaczkę do Księstwa. PRZY 1280/81 starb das ältere Edelherrengeschlecht in  [...]