Posts Tagged ‘ van Collenbachstrasse ’

Genealogische nieuws over de familie Windscheid

Titelblatt-Windscheid

De familie komt uit Windscheid Blankenberg (Sieg) en heette oorspronkelijk Windscheif: ” Titulo Solemnis ex libris donationis Jois Windscheif Blankenbergensis”.