Posty oznaczone ‘ z Ahlefeldt-Laurvigen ’

Życie hrabiny Elisa Ahlefeldt

Elisa-von-Ahlefeldt

Elisa była Davidia hrabina Marguerite Ahlefeldt na 17. Listopada roku 1790, Urodził się w dniu urodzin jej ojca na Trankjör zamku na duńskiej wyspie Langeland. Jej ojciec, Hrabia Friedrich von Ahlefeldt-Laurvigen, geborenam 17. Listopad 1760, należał do rodziny starożytnej i szlachetnej, roczny 1665 Cesarz Leopold I. w cesarskich liczy i 1672 został oskarżony przez króla Danii w duńskim lordowstwo. Cieszył wg pozycji, Władza i bogactwo znacznie prestiż. Był specjalnym ulubieńcem króla Fryderyka VI. z[...]Erich Hedemann prawnik i radny Christian IV. Danii

Erich był Hedemann 1587 Student prawa na uniwersytecie w Wittenberdze, ale przeniósł się na już 7.8.1587 do Heidelbergu. 1594 wyświetlany przez niego w Bazylei, rozprawy, przynajmniej część. W każdym przypadku jest 1596 w Genewie jako Dr. o. i nauczycieli akademickich wymienionych. W tym samym roku otrzymał powołanie w usługach Celler, prawdopodobnie za namową swoich pięciu lat w Celler Hof już zatrudnił brata Otto. PRZY 18.10. w tym samym roku został przyjęty przez księcia Jerzego, jak doradztwo i Advocat, um  [...]