All posts tagged: von Adelebsen

Rodzina szlachecka Adelebsen

Ten starej rodziny szlacheckiej należał do szlachty i Getynga wyglądają pierwsze udokumentowane w 1111 mile rycerz Bertholdus de Wicbike. Po przeniesieniu się do zamku Adelebsen bracia Dietmar i Bodo są 1234 wymienione w dokumentach. Jak małżeństw Reichl, rodzina uzyskała panowanie Grone w Getyndze. Należeli do szlachty w Calenberger rycerskiego […]