Posty oznaczone ‘ Mężczyzna Verse ’

Burmistrzowie i ich rodziny hamburgischen

Flag_of_Hamburg

Lista Hamburg burmistrza od czasu reformacji jest bardzo długi. Bez rozlewu krwi Hamburg ewangelicznych. OD 1510 było miasto jako miasto cesarskie. Pierwsza giełda otwarto tu w 1558 i nawet po spadku hanzeatyckie miasto-państwo pozostało ważnym ośrodkiem gospodarczym. Historia Górnego Starego Miasta i jego znaczenie dla polityki, Gospodarczego i kulturalnego są szczegółowo opisane w następujących utworów: