All posts tagged: Vedrosi

W protestanckich duchownych na Martina Kościoła w Churchilla od reformacji do współczesności

Od roku 1537 został protestanccy duchowni wyraźnie przyznane prawo, nadzór nad ich kaznodziejów prowadzić się, wyeliminować nieodpowiednich kandydatów i osobowości, którzy przyjechali spoza miasta, poddać się badaniom. Certyfikat, w zasadzie doktryna Reformowany uznaje, otrzymał egzemplarz pozostał. Podczas całego 16. Jahrhundert war der […]